ДВСЦ ВО Випробувальний сертифікаційний центр вибухозахищеного і рудникового електрообладнання
Останні новини:
20.09.2016
Not Found The requested URL was not found on this server Детальніше >
09.04.2015
з  01.05.2015 р. вступає в дію ДСТУ IEC 60079-7:2014 Вибухонебезпечні сесредовища. Частина 7. Електрообладнання. Вид вибухозахиту: підвищена безпека "e" ( IEC 60079-7:2006, IDT) відповідно... Детальніше >
01.01.2012
з 01.01.2012 обов'язковий для застосування Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційновибухонебезпечному Детальніше >
 
 

Апеляції та скарги

Порядок розгляду апеляцій

У разі незгоди з рішеннями, ухваленими ДВСЦ ВО заявник має право на письмову апеляцію, яку він повинен подати до ДВСЦ ВО протягом одного місяця після одержання повідомлення про ухвалене рішення. Подання апеляції не зупиняє дії рішення, ухваленого ДВСЦ ВО. Для розгляду кожної апеляції в ДВСЦ ВО створюється апеляційна комісія.
ДВСЦ ВО гарантує, що всі зацікавлені сторони сповіщені про існування процесу апеляцій та про процедури, якими необхідно керуватись.
Апеляція реєструється відповідальною особою в журналі установленої форми. Апеляційна комісія для розгляду апеляції повинна мати такі документи:
- апеляцію заявника;
- листування щодо спірного питання між заявником, випробувальною лабораторією та ДВСЦ ВО;
- протоколи випробувань продукції;
- технічну документацію на продукцію (у разі необхідності);
- зразки або фотознімки цієї продукції;
- нормативну документацію.
Документація надається членам апеляційної комісії ДВСЦ ВО не пізніше, як за два тижні до засідання комісії.
Заявник, що подав апеляцію, має право взяти участь та бути заслуханим під час розгляду апеляційною комісією поданої ним апеляції.
За бажанням заявника обговорення спірних питань може здійснюватися за допомогою листування, якщо обумовлене цим збільшення термінів розгляду його влаштовує.
Апеляційна комісія розглядає спірні питання конфіденційно. Під час ухвалення рішення можуть бути присутні тільки члени комісії і в повному складі.
Рішення комісії письмово доводиться до відома заявника протягом п’яти днів після проведення засідання.
Усі витрати, що пов'язані з розглядом апеляцій, несе кожна зі сторін.


Порядок  розгляду скарг

Скарги можуть носити форму:
- письмових;
- усних, заявлені як особисто, так і зателефоном.
Процедура роботи з усною скаргою в загальному випадку містить:
- секретар реєструє його в журналі реєстрації апеляцій, скарг та спірних питань і направляє заявника до керівника;
- керівник ухвалює рішення, про яке повідомляється заявнику;
- рішення реєструється в журналі обліку скарг.
Процедура роботи з письмовими скаргами в загальному випадку містить:
- скарга і прикладені до неї документи реєструються в журналі реєстрації апеляцій, скарг та спірних питань і передаються керівнику ДВСЦ ВО для ознайомлення;
- керівник ДВСЦ ВО ухвалює рішення про створення комісії з 2-3 осіб найбільш компетентних у розгляді даного питання;
- заявника повідомляють про початок роботи за поданою скаргою;
- при вивченні і підготовці пропозицій щодо вирішування спірного питання або поданої скарги призначена комісія дотримується таких основних критеріїв:
а) чи складена скарга у відповідній формі?
б) чи належить скарга до адміністративних, технічних, нормативно-правових питань?
в) чи не стосується вона переважно особистих взаємин заявника з співробітниками ДВСЦ ВО?
г) чи була скарга подана відразу чи після закінчення тривалого терміну?
д) чи прикладені всі документи, необхідні для рішення питань, порушених у скарзі по суті?
- за результатами розгляду скарги чи спірного питання комісія під керівництвом керівника ДВСЦ ВО ухвалюють рішення.
Про ухвалене рішення заявник повідомляється письмовою заявою щодо результатів апеляції, включаючи причини досягнутих, рішень у 5-денний термін. Одночасно про отриману скаргу інформується співробітник ДВСЦ ВО чиї дії оскаржуються для надання пояснень.
При розгляді скарги:
- визначається суть порушення, його причини, шлях вирішування ситуації;
- аналізується нормативна і правова база по суті скарги;
- запитуються необхідні додаткові документи, матеріали;
- проводиться особиста чи по телефону бесіда з заявником;
- проводиться особиста бесіда зі співробітником ДВСЦ ВО чиї дії оскаржуються для з’ясування обставин, що необхідні для розгляду скарги;
- залучаються експерти зі складу інших виконавчих підрозділів ДВСЦ ВО;
- за підсумками розгляду скарги виноситься клопотання про дисциплінарне чи адміністративне покарання винної особи;
- готується проект відповіді заявник

 

 
 
Copyright ГИСЦ ВО © 2009. Все права защищены.
Сайт разработан студией web-дизайна Stoff.in
Rambler's Top100 УкрНИИВЭ