ДВСЦ ВО Випробувальний сертифікаційний центр вибухозахищеного і рудникового електрообладнання
Останні новини:
20.09.2016
Not Found The requested URL was not found on this server Детальніше >
09.04.2015
з  01.05.2015 р. вступає в дію ДСТУ IEC 60079-7:2014 Вибухонебезпечні сесредовища. Частина 7. Електрообладнання. Вид вибухозахиту: підвищена безпека "e" ( IEC 60079-7:2006, IDT) відповідно... Детальніше >
01.01.2012
з 01.01.2012 обов'язковий для застосування Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційновибухонебезпечному Детальніше >
 
 

Новини

20.09.2016


Not Found


The requested URL was not found on this server


09.04.2015
з  01.05.2015 р. вступає в дію ДСТУ IEC 60079-7:2014 Вибухонебезпечні сесредовища. Частина 7. Електрообладнання. Вид вибухозахиту: підвищена безпека "e" ( IEC 60079-7:2006, IDT) відповідно наказу Мінекономрозвитку від 02.12.2014р. №1432.   
01.01.2012

з 01.01.2012 обов'язковий для застосування Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційновибухонебезпечному середовищі.

02.07.2011

Розроблені, затверджені та введені в дію з 01.07.2011 наказом Держспоживстандарту України № 452 від 15.12.2009р.:

 • ДСТУ 7113:2009 «Вибухонебезпечні середовища. Частина 0. Електрообладнання. Загальні вимоги (ІЕС 60079-0:2007 Explosive atmospheres. Part 0. Equipment. General requirements ( MOD))»;
 • ДСТУ 7114:2009 «Вибухонебезпечні середовища. Частина 1. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: вибухонепроникна оболонка «d» (ІЕС 60079-1:2007 Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures «d» (MOD))»;
 • ДСТУ ІЕС 60079-2:2009 «Вибухонебезпечні середовища. Частина 2. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: оболонка д підвищеним тиском «p» (ІЕС 60079-2:2007 Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure «p» (IDT))»;
 • ДСТУ ІЕС 60079-5:2009 «Вибухонебезпечні середовища. Частина 5. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: «кварцове заповнення «q» (ІЕС 60079-5:2007 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 5: Powder filling «q» (IDT))»;
 • ДСТУ ІЕС 60079-6:2009 «Вибухонебезпечні середовища. Частина 6. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: масляне заповнення «o» (ІЕС 60079-6:2007 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 6: Oil-immersion «o» (IDT))»;

Розроблений, затверджений і введений в дію з 01.01.2011 наказом Держспоживстандарту № 225 від 22.06.2009:

 • ДСТУ ІЕС 60079-18:2009 «Вибухонебезпечні середовища. Частина 18. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: герметизація «m» (ІЕС 60079-18:2004 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 18: Construction, tests and marking of type of protection encapsulation "m" electrical apparatus (IDT))»;

Розроблені та затверджені Держспоживстандартом (з передбачуваним роком введення в дію - 2011):

 • ДСТУ ІЕС 60079-7:2010 «Вибухонебезпечні середовища.Частина 7.Елетро-обладнання. Вид вибухозахисту підвищена безпека «е» (ІЕС 60079-7:2006 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres. Part 7. Increased safety "е" (IDT))»;
 • ДСТУ ІЕС 60079-15:2010 «Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електрообладнання. Вид вибухозахисту «n» (ІЕС 60079-15:2010 Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection "n" (IDT))»;
 • ДСТУ ХХХХ :2011 «Двигуни асинхронні вибухозахищені потужністю від 7,5 кВт до 400 кВт для приводів вугільних комбайнів. Загальні технічні умови»
 • ДСТУ ХХХХ:2011 «Двигуни асинхронні вибухозахищені потужністю від 0,25 кВт до до 355 кВт. Загальні технічні вимоги.
30.06.2011
Наказом від 28 грудня 2010р № 63 ДВСЦ ВО призначений для виконання робіт з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах.
10.04.2011

У період з 4 по 7 квітня 2011р. групою міжнародних аудиторів з 3 чоловік, очолюваної головним аудитором паном Heinz Berger - Швейцарія, був проведений попередній аудит відповідності системи управління якістю органу з підтвердження відповідності ДВСЦ ВO вимогам EN 45011 та ISO / IEC Guide 65:1996.

На підставі позитивних результатах аудиту ДВСЦ ВO рекомендований для проведення заключного аудиту з метою акредитації як органу з підтвердження відповідності у схемі IECEx.

14.12.2009

У поточному 2009 р. МТК 42 України розробив та передав в Держспоживстандарт наступні стандарти:

 • ДСТУ ІЕС 60079-7:20хх, Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електрообладнання. Вид вибухозахисту підвищена безпека «е» (IEC 60079-7: 2006, IDT);
 • ДСТУ ІЕС 60079-15:20хх, Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електрообладнання. Вид вибухозахисту «n» (IEC 60079-15: 2009, IDT);
 • ДСТУ…. Двигуни асинхронні вибухозахищені потужністю від 7,5 кВт до 400 кВт для приводів вугільних комбайнів. Загальні технічні умови;
 • ДСТУ…. Двигуни асинхронні вибухозахищені потужністю від 0,25 кВт до 355 кВт. Загальні технічні умови.

Згідно з планом національної стандартизації на 2010 рік, передбачається гармонізація стандартів України з наступними міжнародними стандартами ІЕС 6079-11:2006, ІЕС 60079-25:2010, ІЕС 60079-26:2004, ІЕС 60079-27:2008, які необхідні для впровадження в Україні Директиви 94/9/ЄС від 23.03.94 і входять у „Програму перегляду чинних міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року, та приведення їх у відповідність до Угоди про технічні бар’єри у торгівлі ” (затверджена наказом Держспоживстандарту України від 13.03.06 № 77).

01.10.2009

Для надання практичної допомоги при введенні в дію в Україні «Технічного регламенту устаткування та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах» (надалі технічний регламент), УкрНДІВЕ (ведучий ТК 42 "Вибухозахищене електрообладнання") і РТВ (Фізико-технічний інститут, Німеччина) 23-24 вересня 2009 р. у м. Донецьку був проведений науково - методичному семінарі: "Гармонізація з директивою 94/9/ЄС принципів технічного регулю-вання в Україні та аналіз його впливу на процедуру оцінки відповідності вибухозахищеного електрообладнання"..

Програма семінару передбачала розгляд актуальних питань, пов'язаних з:

 • впровадженням технічного регламенту;
 • підтвердженням відповідності устаткування й захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі, вимогам введеного в Україні технічного регламенту;
 • імплементацією директиви 94/9/ ЄС у країнах Євросоюзу та адаптацією систем управління якістю виготовлювачів ФРН до вимог цієї директиви.

У роботі семінару взяли участь:

 • представники підприємств та організацій України, що займаються роз-робкою, виготовленням та експлуатацією вибухозахищеного електроустаткування, а також закордонних фірм - імпортерів зазначеного устаткування (усього більше ніж 40 підприємств);
 • співробітники РТВ, що мають досвід імплементації директиви 94/9/ЄС у країнах Євросоюзу;
 • представники органів державного регулювання України.
 

 
 
Copyright ГИСЦ ВО © 2009. Все права защищены.
Сайт разработан студией web-дизайна Stoff.in
Rambler's Top100 УкрНИИВЭ